08-12-2016 Schoolschrijver op De Muldershof

Basisschool De Muldershof in Beek en Donk heeft vanaf eind januari 2017 een schoolschrijver. Het is Peter Vervloed die gedurend een half jaar gastschrijver is van de school. Vervloed zal de kinderen bij activiteiten naar het boek lokken en helpen het schrijf- en leesplezier te verhogen. Het vergroten van de woordenschat van de kinderen zal een belangrijk aandachtspunt zijn. Daarnaast heeft hij een programma voor de leerkrachten en de ouders.

08-12-2016 Zaalvoetbalinstuif voor de jeugd

Om de Laarbeekse jeugd kennis te laten maken met zaalvoetbal wordt op vrijdagmiddag 30 december een zaalvoetbalinstuif georganiseerd. Het initiatief komt van WAC Beek en Donk in samenwerking met Laarbeek Actief. De instuif wordt gehouden in sporthal D'n Ekker in Beek en Donk. Afgelopen jaar hebben diverse jongens hieraan deelgenomen en zij zijn inmiddels actief in de WAC-competitie.

08-12-2016 Elke Laarbeekse kern een Sinterklaasfeest

Uit onderzoek van TipMooiLaarbeek blijkt dat 68 procent van de ondervraagden één grote sinterklaasintocht in Laarbeek niet ziet zitten. Als argument wordt aangegeven dat een intocht in het eigen dorp persoonlijker is. Kinderen kijken samen met klasgenootjes naar de sint die ook heel dichtbij is. Ook vinden zij dat de eigen cultuur verdwijnt met één Laarbeekse intocht. Dus wordt het sinterklaasfeest volgend jaar gewoon weer per kern gevierd.

08-12-2016 Bridgeclub Poort van Binderen

Bridgeclub Lieshout
De uitslag van woensdag 7 december:
1. Ria en Mieke 59,03%
2. Nettie en Arno 58,33%
3. Leo en Diny 56,67%
4. Gerard en Corrie 56,25%
5. Corry en Cecile 54,51%

08-12-2016 Pestende jongeren

Zeven jongens uit Mierlo-Hout en Stiphout zijn woensdag door buurtbrigadier Gerrit van Zanten aangesproken op hun pestgedrag. De groep had er de afgelopen weken een gewoonte van gemaakt om in de omgeving van Croy in Aarle-Rixtel schoolgaande kinderen te bespugen en te treiteren. De buurtbrigadier heeft de jongens op hun gedrag aangesproken en ook de ouders geïnformeerd. Volgens de politie blijft het hier voorlopig bij.

08-12-2016 Laarbeeks Compliment Vrijwilligerswerk

Op de internationale Dag van de Vrijwilliger zijn de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk uitgereikt in een vol Dorpshuis in Lieshout. Acht verenigingen en zeven individuen ontvingen een compliment voor hun vrijwillige inzet. De avond werd muzikaal omlijst door de Lieholter blaaskapel. De acht verenigingen zijn:                                                                                                                                                                                       Harmonie St. Caecilia, Lieshout
Stichting Leergeld
De vrijwilligers van Terlingenplein Aarle-Rixtel
Activiteitencommissie De Regt, Beek en Donk
De 4 KBO's in Laarbeek
Zij ontvingen een cheque.

De zeven individuele complimenten zijn uitgereikt an:                                                                                                                                                                                                                                                      Jacques Lukassen voor al het vrijwilligerswerk voor Mariahout voor processiepark, Mariagrot, koor oMase en de Totempaal;
Ria Tijssen voor haar inzet bij de Teugelders van Ganzendonck;
Chris de Hoog voor zijn inzet voor het Openluchttheater;
Niels en Derek Dirven voor al hun ondersteunende organisatorische werkzaamheden bij onder andere harmonie, badmintonclub, Oktoberfest;
Annemarie Boers voor haar inzet bij korfbalvereniging Flamingo's.
Mario van Dinther voor zijn inzet bij Omroep Kontakt;
Zij ontvingen een pakket met Laarbeekse producten.

Sinds vorig jaar kennen de Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten een nieuwe opzet. Inwoners nomineren individuen en verenigingen via de TipMooiLaarbeek. Dit blijkt een enorm succes en tekent de grote betrokkenheid van inwoners met vrijwilligers en met elkaar. Dit jaar zijn bijna honderd inwoners en ruim honderd verenigingen genomineerd. De jury bestond uit Gerda Jansen, Jelle de Jongh, Ton Schepers, Mark Lommen, Jan Corsten en voorzitter Frank van der Meijden.

 

07-12-2016 Bevolkingsonderzoek kanker in Beek en Donk

In Beek en Donk wordt vanaf dinsdag 13 december het bevolkingsonderzoek borstkanker gehouden. Hiervoor zijn alle vrouwen tussen tussen 50 en 75 jaar uitgenodigd. Dit onderzoek wordt elke twee jaar gehouden. Daarmee kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Het verhoogt de kans op genezing en vaker is een borstsparende operatie mogelijk. De bus van het onderzoekscentrum staat tot medio januari op de parkeerstrook achter het Ontmoetingscentrum.

07-12-2016 Foto-expositie in 't Oude Raadhuis

In 't Oude Raadhuis in Beek en Donk is tot en met 18 december op zaterdag en zondag het werk te zien van de fotografen Luuk den Hartog, Roxanne Swan en Gerdien Fokkema. Alle drie gingen zij op zoek naar dát licht dat hun foto uniek maakt. Den Hartog streeft naar beelden die alle een esthetische inslag hebben. Hij wil niet alleen maar 'mooie' registraties maken. Swan fotografeert graag de mens op straat en zoekt desolate plaatsen op. Fokkema wil in haar foto's mensen wat verder laten kijken dan het direct waarneembare. Daarbij trekt ze het beeld naar het abstracte toe.

07-12-2016 Nieuwe serie over Nieky Holzken

Op de zender Spike, een nieuwe zender in Nederland, komt een nieuwe realityserie over de Helmondse kickbokser Niecky Holzken. De serie wordt vanaf 12 december uitgezonden. Holzken werd gedurende een half jaar gevolgd en de serie laat een paar belangrijke gebeurtenissen zien zoals de wedstrijden om de wereldtitel en de eerste drie bokswedstrijden van Geraldo, de zoon van Holzken. Eerder werd Holzken gevolgd door RTL5. Maar achteraf was hij niet gelukkig met de manier waarop de opnames werden gemaakt en de familie belachelijk werd gemaakt. Ook moesten veel scènes worden overgedaan als het niet goed genoeg was, zodat niet gesproken kon worden van reality.

07-12-2016 Meer ambulances in Noordoost-Brabant

Zuidoost-Brabant krijgt er vijf extra ambulances, vijftien ambulanceverpleegkundigen en vijftien chauffeurs bij. Ook worden de ziekenwagens in het gebied beter verspreid. Slechts 93 procent van de ambulances rijdt op tijd terwijl de landelijke norm 95 procent moet zijn. De uitbreiding moet in 2019 zijn doorgevoerd. Dit kan niet eerder omdat er op korte termijn geen dertig nieuwe ambulancemedewerkers aangesteld kunnen worden. Een ambulance met spoed moet binnen twaalf minuten bij een slachtoffer zijn. De GGD wil de ziekenwagens daarom zo over Zuidoost-Brabant verdelen dat zo veel mogelijk mensen binnen die tijd worden bereikt.

07-12-2016 Belangrijke Van Gogh-aankoop voor museum

Een aquarel van Vincent van Gogh, waarop hij de tuinen van de pastorie in Nuenen schilderde, is aangekocht door het Noordbrabants Museum. Het aquarel was het eerste experiment van Van Gogh met wandelende figuren en paartjes in een tuin. Van Gogh heeft vanaf december 1883 anderhalf jaar bij zijn ouders in de pastorie in Nuenen gewoond. Het schilderij ging in de Tweede Wereldoorlog verloren en was alleen bekend van zwart-wit reproducties. In 2003 dook het weer op. Het is voor het Noordbrabants Museum de belangrijkste aankoop ooit.

07-12-2016 Huurders partij bij prestatieafspraken

Gemeenten maken al enige jaren prestatieafspraken met woningcorporatie woCom. Dit jaar zijn voor het eerst ook de huurdersorganisaties van deze corporatie daar direct bij betrokken. Een werkwijze die voortvloeit uit de herziene Woningwet. Er zijn nieuwe, langetermijnafspraken gemaakt met de gemeenten Laarbeek, Helmond, Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren. Een resultaat dat in een korte periode is gerealiseerd. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisies van de gemeenten. Hierbij wordt vooral aandacht gevraagd voor thema's als Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, Wonen en zorg en Duurzaamheid. Maar ook over de manier waarop de huisvesting van vergunninghouders zorgvuldig kan worden georganiseerd. Woensdag 7 december hebben de betreffende wethouders, huurdersorganisaties en woCom directeur-bestuurder Mirjam Kräwinkel tijdens een gezamenlijke bijeenkomst de afspraken formeel getekend.

07-12-2016 Uittocht van Sinterklaas

Onder grote belangstelling is de sint met zijn Pieten dinsdagavond weer vertrokken naar Spanje. Op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel werd de goedheiligman toegesproken door burgemeester Van der Meijden. Vandaar trok een grote stoet kinderen die een lampion droegen samen met hun ouders vervolgens door de Dorpsstraat naar het kanaal. Daar lag de boot die het gezelschap weer naar Spanje bracht.

07-12-2016 N279

Na een intensieve bouwperiode krijgt het verkeer op de N279 tussen Den Bosch en Veghel bijna een jaar eerder dan gepland de beschikking over tweemaal twee rijstroken. Daarmee is het belangrijkste deel aan de grootschalige reconstructie van deze provinciale weg gereed. Gedeputeerde Christophe van der Maat geeft samen met betrokkenen op woensdag 14 december het startschot om de weg voor het verkeer open te stellen.

07-12-2016 OV-concessie van start

In de Cacaofabriek in Helmond gaat zondag 11 december de nieuwe OV-concessie voor Zuidoost-Brabant van start. Gedeputeerde Christophe van der Maat presenteert deze vloot 's morgens samen met de bestuurders van Connexxion/Hermes en VDL aan de media. In de middag wordt de concessie feestelijk gestart met onder andere de regionale bestuurders en andere betrokkenen.

07-12-2016 Prestatie-uitkering Hermes

De provincie Noord-Brabant verleent busvervoerder Hermes een prestatie-uitkering van 500.000 euro jaarlijks, voor de periode 2014-2016, omdat uit metingen is gebleken dat de klanten de busvervoerder waarderen met een rapportcijfer dat hoger is dan een 7,0. Deze bonus-malusregeling komt voort uit de afspraken die de voormalige concessiebeheerder, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, in 2008 met de busvervoerder maakte. Met de afschaffing van de Wet Plusregio's heeft de provincie deze afspraken automatisch overgenomen.

07-12-2016 Concert van Prelude in Zonnetij

Salonorkest Prelude geeft donderdagavond 15 december een concert in ’t Trefpunt in Zonnetij in Aarle-Rixtel. Het ensemble bestaat uit Jacqueline Wezenberg op viool, Toon van Zutven op klarinet, Jac Gadellaa op piano en Toon Kessels op contrabas. Prelude vertolkt muziek zoals die klonk in salons en cafés in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Het kwartet heeft een repertoire van operettemelodieën, Weense walsen, zigeunermuziek, klezmer, tango's en klassieke evergreens.

07-12-2016 Inventarisatie dagbesteding zonder indicatie

De Dorpsraad Lieshout, KBO Lieshout, het Franciscushof en Vierbinden zijn bezig met de inventarisatie of er behoefte is aan een laagdrempelige dagbesteding voor mensen zonder indicatie. Te denken valt aan een hele of een halve dag per week samen zijn met anderen, eventueel ter ontlasting van de mantelzorger. Samen koffie drinken, eten, genieten van muziek, zang of iets anders. Deze dag wordt georganiseerd en begeleid door vrijwilligers.

07-12-2016 Sport en bewegen voor ouderen

De gemeente Laarbeek heeft een vragenlijst opgesteld om inzicht te krijgen over de tevredenheid van ouderen over het sportaanbod in de gemeente. Ouderen kunnen op de vragenlijst aangeven wat ze graag doen en of er iets ontbreekt aan het sportaanbod. De gemeente neemt deel aan de Rijksregeling Sport en Bewegen in de Buurt. Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om in samenwerking met andere organisaties, (buurt)sportcoaches in te zetten om sport, bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Samen met inwoners, organisaties, onderwijs, verenigingen, bedrijfsleven en sportaanbieders werkt zij aan een gezond en sportief Laarbeek.

07-12-2016 KBO-wandeling rond Lieshout

De leden van seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel kunnen donderdag 15 december deelnemen aan het Rondje Lieshout, een wandeling van 16,5 kilometer. Er wordt gelopen met een gemiddelde van 5 à 6 km per uur. De bijnaam van de Lieshouters was vroeger Strontrapers. Deze bijnaam stamt van een politieverordening uit 1647: Het was verboden om op de Lankelaar en het Luytelaar mest en stront te rapen op straffe van een boete van zeven stuivers. Vandaar dat Lieshout met carnaval Raopersgat heet.

Het weer in Laarbeek