16-07-2019 Vierbinden elders onderbrengen

De gemeente Laarbeek gaat op zoek naar een grotere organisatie die de activiteiten van Vierbinden gaat overnemen. Gevolg zal zijn dat de subsidierelatie met Vierbinden stopt. Door alle inhoudelijke veranderingen die zich voordoen in het sociaal domein heeft de gemeente Laarbeek zich de vraag gesteld op welke wijze het welzijnswerk en het beheer van de gemeenschapshuizen in de toekomst het best geborgd zijn. Het streven is dat de medewerkers het werk kunnen blijven doen. Er wordt geprobeerd de taken in januari 2020 ondergebracht te hebben. Bron: Gemeente Laarbeek.